Hoe we
het doen

De wet verplicht werkgevers zorg te dragen voor deskundig en onafhankelijk advies bij vraagstukken rondom arbeid en gezondheid. Niet alleen aan de werkgever, maar ook aan alle werknemers. Bedrijfsartsen zijn voor die taak opgeleid en worden daarom specifiek genoemd in de Arbowet.

Werkgevers kunnen kiezen uit de vangnetregeling of de maatwerkregeling. Belastbaarheid.nu werkt volgens de maatwerkregeling, waarbij wordt samengewerkt met een geregistreerd bedrijfsarts overeenkomstig artikel 14 van de arbeidsomstandighedenwet.

Bedrijfsartsen

Een bedrijfsarts wordt zowel ingeschakeld bij ziekteverzuim als bij preventie van ziekteverzuim. In geval van ziekteverzuim geeft hij advies over wat een werknemer nog wél zou kunnen en hoe deze snel en verstandig kan terugkeren in z’n werk. 

werkwijze

Bij preventie van ziekteverzuim adviseert hij hoe men gezond aan het werk kan blijven.

Praktijkondersteuners bedrijfsarts

Voor verzuimende werknemers en hun leidinggevende is het eerste aanspreekpunt bij Belastbaarheid.nu de praktijkondersteuner van de bedrijfsarts. De praktijkondersteuners bedrijfsarts van Belastbaarheid.nu zijn goed opgeleide specialisten in inzetbaarheid en re-integratie, die onder de volledige verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie uitvoeren. Deze aanpak heet taakdelegatie.

De praktijkondersteuners worden regelmatig getest en getraind op hun kennis en kunde en zijn net als een bedrijfsarts onafhankelijk en neutraal. Ze hebben ook een ‘medisch geheim’; vertrouwelijke informatie mag niet met anderen, zoals bijvoorbeeld een leidinggevende worden gedeeld. De bedrijfsarts is altijd betrokken bij het advies van de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de praktijkondersteuner heeft dagelijks toegang tot de bedrijfsarts voor overleg.

Medisch behandelaars

Wanneer we, in het kader van onze advisering over de belastbaarheid van een medewerker, vragen hebben aan medisch behandelaars of specialisten dan vraagt Belastbaarheid.nu eerst schriftelijk toestemming aan de medewerker. Voor de medewerker is daardoor helder wat we gaan vragen. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden van de behandelaar vallen natuurlijk ook onder ons medisch geheim en worden niet met de werkgever gedeeld. 

Begeleiding op maat

Op de weg naar herstel en terugkeer naar werk loopt de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts als het ware een tijdje met de medewerker mee. Soms is extra begeleiding wenselijk. Belastbaarheid.nu heeft een netwerk van partners die hun steentje kunnen bijdragen: onze providers. Van terugvalpreventie na een burn-out tot schuldhulpverlening en van bedrijfsmaatschappelijk werk tot werkplekadvies, met hulp van passende interventies op maat dragen we bij aan gezond (terugkeren) naar werk.

 

Soms is extra begeleiding wenselijk

Onze werkwijze in het kort:

Icon1

Belastbaarheid.nu levert altijd kwalitatief maatwerk.

Icon2

We werken bij voorkeur dichtbij het werk: op locatie van de klant.

Icon2

De praktijkondersteuner bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt, de bedrijfsarts kijkt altijd mee.

Icon2

Zowel de bedrijfsarts als de praktijkondersteuner van de bedrijfsarts heeft een medisch geheim.

Icon3

Na uiterlijk 3 weken een eerste spreekuur, zo worden geen re-integratiekansen gemist.

Icon4

Door extra ogen van een praktijkondersteuner bedrijfsarts meer re-integratiekansen.

Icon4

Deskundige providers voor aanvullende begeleiding of zorg.

Icon4

Medewerker en leidinggevende zijn altijd op tijd geïnformeerd.

Maatwerk. Dat is waar we goed in zijn en waarmee we het verschil maken


Logo

Belastbaarheid.nu wil z’n website blijven verbeteren en daarom meten we welke pagina’s worden bezocht.

Klik hier voor meer informatie.

Instellingen Akkoord
Logo