Hoe we
het doen

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen voor deskundig en onafhankelijk advies bij vraagstukken rondom arbeid en gezondheid. Niet alleen aan de werkgever zelf, maar ook aan alle werknemers. Bedrijfsartsen zijn voor die taak opgeleid en worden daarom specifiek genoemd in de Arbowet.

Bedrijfsartsen

Een bedrijfsarts wordt zowel ingeschakeld bij ziekteverzuim als bij preventie van ziekteverzuim. In geval van ziekteverzuim geeft hij advies over wat een werknemer nog wél zou kunnen en hoe deze snel en verstandig kan terugkeren in z’n werk. 

werkwijze

Bij preventie van ziekteverzuim adviseert hij hoe men gezond aan het werk kan blijven.

Praktijkondersteuners bedrijfsarts

Belastbaarheid.nu levert haar diensten op het gebied van arbozorg door de inzet van zowel bedrijfsartsen als praktijkondersteuners bedrijfsarts. Deze aanpak heet taakdelegatie. Praktijkondersteuners bedrijfsarts zijn goed opgeleide specialisten in casemanagement en re-integratie, die onder de volledige verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie uitvoeren. Ze worden regelmatig getest en getraind op hun kennis en kunde en zijn net als een bedrijfsarts onafhankelijk en neutraal. Ze hebben ook een ‘medisch geheim’, waardoor vertrouwelijke informatie niet met anderen, zoals bijvoorbeeld een leidinggevende, mag worden gedeeld. De bedrijfsarts is altijd direct betrokken bij ieder advies van de praktijkondersteuner bedrijfsarts en is indien gewenst ook altijd bereikbaar.

Medisch behandelaars

Wanneer we vragen hebben aan medisch behandelaars of specialisten, dan doet Belastbaarheid.nu dat altijd pas nadat de medewerker toestemming heeft gegeven. We doen dat bijna altijd schriftelijk, zodat duidelijk is wat we gaan vragen. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden van de behandelaar vallen natuurlijk ook onder ons medisch geheim en worden niet met de werkgever gedeeld. 

WIA-scopie

Wanneer het verzuim langer dan 8 maanden duurt, schakelt Belastbaarheid.nu tijdig een 2e arts in die een WIA-scopie uitvoert. Deze onafhankelijke arts beoordeelt de medische situatie op de manier waarop het UWV dat zou doen en schrijft daarover een medisch onderzoeksverslag. Een arbeidsdeskundige vertaalt in een arbeidsdeskundig onderzoek de beperkingen naar geschiktheid voor eigen of passend werk. 

Dit rapport helpt werkgever en werknemer om terug te kijken naar de re-integratie tot dan toe.

werkwijze

En vooruit te kijken naar de re-integratie in het 2e ziektejaar of soms zelfs daarna. Werknemer en werkgever zijn op deze manier op tijd goed geïnformeerd en voorbereid op de mogelijkheden en onmogelijkheden. Iedereen weet waar hij aan toe is en zo kunnen er gerichte besluiten worden genomen over de werk-toekomst. Dit voorkomt onprettige verrassingen achteraf.

Dat terugkijken en besluiten nemen, wordt de Eerstejaars Evaluatie genoemd en is verplicht volgens de wet.

Onze werkwijze in het kort:

Icon1

Belastbaarheid.nu levert altijd kwalitatief maatwerk.

Icon2

We werken zowel op onze locatie als die van de opdrachtgever.

Icon2

De POB's zijn het eerste aanspreekpunt, de bedrijfsarts kijkt altijd mee.

Icon2

Zowel de bedrijfsarts als POB heeft een medisch geheim.

Icon3

U kunt snel terecht waardoor het re-integratieproces eerder kan starten.

Icon4

Door extra ogen van een POB benut Belastbaarheid.nu meer re-integratie kansen.

Icon4

Bij verzuim langer dan een half jaar beginnen we tijdig met een WIA-scopie.

Icon4

Medewerker en leidinggevende zijn altijd op tijd geïnformeerd.

Maatwerk. Dat is waar we goed in zijn en waarmee we het verschil maken


Logo

Belastbaarheid.nu wil z’n website blijven verbeteren en daarom meten we welke pagina’s worden bezocht.

Klik hier voor meer informatie.

Instellingen Akkoord
Logo