Gezondheid, werk en welzijn zijn belangrijk voor iedereen

Niemand wil ziek worden, maar helaas is dit niet altijd te voorkomen. En wanneer zo’n situatie ontstaat, roept dit veel vragen en onduidelijkheden op. Zowel bij werknemer als werkgever. Het belang van juiste antwoorden is dan groot. Werknemers willen weten hoe ze beter kunnen worden. En hoe ze weer aan het werk kunnen komen. Relevante vragen die grote invloed hebben op hun inkomen en de mate waarin ze mee kunnen doen in de maatschappij. Werkgevers willen weten waar hun verantwoordelijkheden liggen, met welke kosten ze rekening moeten houden en wanneer ze weer op hun werknemer kunnen rekenen. Uitval van werknemers heeft namelijk grote consequenties voor hun bedrijfsvoering. 

Over ons

Een helder medisch oordeel vormt in bijna alle vragen een belangrijk deel van het antwoord of de oplossing.

Werkgevers zijn toenemend verantwoordelijk voor alle kosten rondom verzuim van zowel flexibel als vast personeel. Deze verantwoordelijkheid bestaat uit 104 weken loondoorbetaling, ziektewet, loonsancties en 10 jaar WGA-lasten. Van de 100 ziekmeldingen keert gemiddeld 1 werknemer niet binnen 104 weken terug in zijn eigen werk. Dat lijkt een klein risico, maar je zult er maar net mee te maken krijgen. 

Voor werkgevers een fikse kostenpost en voor een werknemer betekent het veelal een grote teruggang in inkomen en het verlies van een maatschappelijke relevantie. 

Wet- en regelgeving

Om de zaak nog eens extra gecompliceerd te maken, is er een woud aan wetten, regelingen, richtlijnen en afspraken. Het is niet altijd eenvoudig om daarin de weg te vinden. Niet voor de werkgever, niet voor de werknemer. Daarom hieronder een kort overzicht.

  • Arbowet
  • Burgerlijk Wetboek
  • Wet verbetering Poortwachter
  • Richtlijnen
  • Second opinion
  • CAO
  • Privacy

Wij geloven dat meedoen beter is dan langs de zijlijn staan

Logo

Belastbaarheid.nu wil z’n website blijven verbeteren en daarom meten we welke pagina’s worden bezocht.

Klik hier voor meer informatie.

Instellingen Akkoord
Logo