Dotweb Verzuim    Volg ons:

Toe aan een nieuwe bedrijfsarts? Neem contact met ons op.

Aanbod

Onze arbodienstverlening in de praktijk

Een vast team van bedrijfsarts en praktijkondersteuner(s) bedrijfsarts werkt samen met de klant aan verantwoorde verzuimreductie en gezonde medewerkers. Spreekuren doen we (dicht)bij de klant en regelmatig bezoeken we werkplekken. We zorgen dat we de organisatie en het werk bij onze klanten kennen en willen begrijpen waar medewerkers dagelijks mee te maken hebben.

We zorgen voor korte lijnen. We zoeken leidinggevenden op voor afstemming, organiseren wanneer dat zinvol is driegesprekken en voeren sociaal medisch overleg. We signaleren trends in de organisatie en maken oplossingen bespreekbaar.

Verzuim is vaak complex en tegelijk een kwestie van gezond verstand. We geven helder advies en brengen dit begrijpelijk over aan medewerker en leidinggevende. We voorkomen onnodig medicaliseren en hebben oog voor de gedragsmatige kanten van verzuim. Moeilijke onderwerpen gaan we niet uit de weg

De praktijkondersteuner bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. In taakdelegatie van de bedrijfsarts voert de praktijkondersteuner spreekuurgesprekken bij verzuim of preventief. De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk en is betrokken bij de adviezen. De praktijkondersteuner heeft volledige geheimhoudingsplicht en kan direct overleggen met de bedrijfsarts over complexe dossiers. De praktijkondersteuners zijn goed opgeleide specialisten met toegevoegde waarde door hun bredere kijk op verzuim.

Belastbaarheid.nu werkt volgens de taakdelegatie-richtlijnen van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en van het RSC (Register Specialistisch Casemanagement), waaraan medisch directeur Mark Bourgonjen heeft bijdragen .

Preventie

We hebben oog voor de gezondheid van medewerkers voor nu én in de toekomst. De medewerker die niet verzuimt mag niet vergeten worden.

Belangrijke thema’s voor Belastbaarheid.nu in dit verband zijn:

 • Vroegtijdig signaleren van psychische en fysieke klachten, waar nodig gevolgd door snelle en effectieve dienstverlening door providers.
 • Signaleren en voorkomen van verslavingsproblematiek.
 • Lifestyle: duurzaam inzetbaar blijven.
 • Verminderen van werkgerelateerde klachten.
 • Aandacht voor welzijn en veiligheid op de werkvloer, voor arbeidsomstandigheden en beroepsziekten.

Trainingen

Belastbaarheid.nu gelooft in de kracht van kennisdeling.

De verzuimtraining voor leidinggevenden “Jij maakt het verschil” ondersteunt leidinggevenden bij een goede dialoog met medewerkers en teams over verzuim. De inhoud van deze training sluit naadloos aan bij de visie en werkwijze van Belastbaarheid.nu en versterkt de integrale aanpak van verzuim bij onze klanten.
Verzuim kent veel complicerende factoren, zoals omgaan met weerstand en tegenslag. In de training wordt met leidinggevenden gezocht hoe zij desondanks het verschil kunnen maken. Onder het mom van “Leren = Doen!” verzorgt Medisch Directeur Mark Bourgonjen deze training al jaren samen met zijn vaste trainingspartner en acteur Eimert Vermeulen.

Daarnaast kunnen we over diverse onderwerpen trainingen en workshops op maat aanbieden. Buiten de eigen expertise heeft Belastbaarheid.nu een breed netwerk van specialisten op het gebied van verschillende ziektebeelden, wetgeving, bezwaar en beroep, WGA/schadebeheer, casemanagement, (verzuim)gespreksvoering en re-integratie.

Overige diensten

Belastbaarnheid.nu is ook uw partner voor overige arbodienstverlening. Afhankelijk van uw vraag kan Belastbaarheid.nu advies geven over een kwalitatief goede provider en/of een aanbod doen voor:

 • PMO (Preventief medisch onderzoek)
 • Advies over en toetsing van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Keuringen
 • Werkplekonderzoek
 • Inzet van kerndeskundigen

Spreker

Medisch Directeur Mark Bourgonjen verzorgt ook lezingen. Hij brengt zijn expertise toegankelijk, boeiend en met humor over tijdens zijn lezingen over diverse onderwerpen met betrekking tot verzuim en preventie.

Bijvoorbeeld:

 • “De Winst van gezond ziektegedrag”
 • “Gezond blijven werken – een realistische kijk op preventie”

Neem contact op

We horen graag van je: