Dotweb Verzuim    Volg ons:

Toe aan een nieuwe bedrijfsarts? Neem contact met ons op.

FAQ

Algemene vragen

Klik op het knopje ‘Wachtwoord vergeten?’ als u niet kunt inloggen in uw werknemersportaal van Dotweb Cloud. U ziet dan de vraag naar uw emailadres. Vul uw emailadres in. Maak een nieuw wachtwoord aan.

Daarna kunt u inloggen. (NB: om uw wachtwoord te wijzigen heeft u uw mailadres nodig, maar voor inloggen heeft u uw gebruikersnaam nodig.)

Tip: Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek op. Toch uw gebruikersnaam vergeten? Uw gebruikersnaam stond in de e-mail, die u heeft gekregen toen uw account is aangemaakt. Heeft u die mail niet meer voorhanden? Neem dan contact op met onze backoffice (arbo@belastbaarheid.nu/010-3220044) dan ontvangt u een nieuwe mail met uw gegevens.

Onderzoek
De (praktijkondersteuner) bedrijfsarts stelt u gerichte vragen over uw gezondheid en uw werksituatie. Als de situatie daarom vraagt, kan de bedrijfsarts ook een lichamelijk onderzoek doen. Heeft u zelf vragen voor de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts? Bereidt die dan voor. Zet ze vooraf op papier. Zo voorkomt u dat u ze vergeet te stellen.

Wat moet u meenemen?

Uw identiteitsbewijs: de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts kan hierom vragen, om zeker te stellen dat hij de juiste persoon voor zich heeft.

Medicijnen die u gebruikt: het kan voor de bedrijfsarts van belang zijn om te weten of u medicatie gebruikt en zo ja, welke. Maak een lijstje of neem verpakkingen mee.

Gegevens behandelend arts(en): staat u onder behandeling, dan is dat voor de bedrijfsarts ook belangrijke informatie. Neem namen en adressen mee van uw behandelaars; er kan naar gevraagd worden.

Houd er rekening mee dat u mogelijk veel informatie te horen krijgt tijdens het gesprek. Neem pen en papier mee, dan kunt u belangrijke afspraken en gegevens noteren.

Een (praktijkondersteuner) bedrijfsarts is uw deskundig aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Bijvoorbeeld als u bang bent dat uw werk gezondheidsklachten kan veroorzaken. Of als u door ziekte niet kunt werken. In de wet is geregeld dat de werkgever de kosten draagt voor medische deskundigheid bij vragen over arbeid, verzuim en gezondheid. Dat kunnen vragen zijn van zowel de werknemer als vragen van de werkgever. De (praktijkondersteuner) bedrijfsarts is een strikt neutrale en onafhankelijke professional.

De bedrijfsarts is specialist in het beantwoorden van vragen op het gebied van arbeid en gezondheid en behandelt niet. De bedrijfsarts kan wel naar behandelingen verwijzen gericht op re-integratie en/of duurzame inzetbaarheid.

De praktijkondersteuners bedrijfsarts van Belastbaarheid.nu zijn goed opgeleide specialisten, die onder de volledige verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie uitvoeren. Ze worden regelmatig getest en getraind op hun kennis en kunde en zijn net als een bedrijfsarts onafhankelijk en neutraal. Ze hebben ook een ‘medisch geheim’, waardoor vertrouwelijke informatie niet met anderen, zoals bijvoorbeeld een leidinggevende, mag worden gedeeld. De bedrijfsarts is altijd betrokken bij het advies van de praktijkondersteuner bedrijfsarts.

Vanaf het moment van ziekmelding heeft de werknemer een aantal plichten.

 • De werknemer is verplicht om naar het spreekuur van de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts te komen. Dit is niet vrijblijvend.
 • De werknemer moet meewerken aan een onderzoek om zijn belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden in werk vast te stellen.
 • Bij ziekte bent u verplicht de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts volledig en naar waarheid te informeren. Om u en uw werkgever goed te kunnen adviseren, moet de bedrijfsarts precies weten wat er speelt.
 • De werknemer moet adviezen van de bedrijfsarts opvolgen en alles doen om zijn eigen herstel te bevorderen.
 • Als de werkgever passend werk (dat is werk dat past bij de beperkingen) heeft, dan moet de werknemer dat werk aanvaarden. Dat kan dus ook werk zijn dat (tijdelijk) anders is dan het eigen werk.
 • De werknemer moet zich actief opstellen bij zijn re-integratie.

Vaak heeft de werkgever een verzuimreglement waarin e.e.a. verder staat uitgewerkt.

Vanaf het moment van ziekmelding heeft de werkgever een aantal plichten.

 • De werkgever moet zorgen voor deskundig advies bij ziekteverzuim en daar de kosten voor dragen.
 • De werkgever moet het loon doorbetalen als vastgesteld is dat de werknemer door ziekte zijn eigen werk deels of geheel niet kan doen.
 • De werkgever moet voor passend werk zorgen. Dat kan dus ook werk zijn dat (tijdelijk) anders is dan het eigen werk.
 • De werkgever moet zich actief opstellen bij de re-integratie.

Vaak heeft de werkgever een verzuimreglement waarin e.e.a. verder staat uitgewerkt.

Bij verzuim moet de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts het advies aan de werkgever terugkoppelen. In de terugkoppeling staat het advies van de bedrijfsarts over uw arbeidsmogelijkheden en het advies hoe u het beste de terugkeer naar werk kunt opbouwen. Als de bedrijfsarts bijzondere acties of maatregelen adviseert, staan die ook in de terugkoppeling. Ook staat er in wanneer de volgende afspraak ongeveer is. De exacte datum en het tijdstip krijgt u via een apart bericht via email toe gezonden. Medische informatie staat niet in de terugkoppeling. Het is dus geen verslag van het gesprek!

Uitzondering:
Na een preventief spreekuur of een arbeidsomstandigheden spreekuur dat u zelf heeft aangevraagd, vraagt de praktijkondersteuner bedrijfsarts u altijd om toestemming om het advies terug te koppelen. Zonder uw toestemming mag Belastbaarheid.nu het advies niet aan de werkgever bekend maken.

Na het spreekuur stelt de praktijkondersteuner bedrijfsarts of de bedrijfsarts een schriftelijke terugkoppeling op. In de terugkoppeling staat het advies. Als de terugkoppeling opgeslagen is in het verzuimsysteem (Dotweb), krijgen werknemer en leidinggevende tegelijkertijd een melding via email dat de terugkoppeling beschikbaar is in het systeem. U kunt inloggen om het advies te lezen. Het is vervolgens de bedoeling dat de leidinggevende en de werknemer samen nadere afspraken maken over hoe en wanneer de werknemer weer gaat werken.

Als werknemer kunt u te allen tijde met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in uw werknemersportaal in Dotweb via deze link: https://login.dotweb.cloud/

In het werknemersportaal staan:

 • Alle terugkoppelingen van de adviezen van de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner bedrijfsarts.
 • Uw uitnodigingen voor uw afspraken en spreekuren.
 • Documenten voor UWV: probleemanalyse, eventuele bijstellingen van de probleemanalyse, actueel oordeel, medisch deel van de WIA-aanvraag.

Wilt u inzage in uw medisch dossier? Dat kan natuurlijk ook. Wij vragen u dan om een schriftelijk verzoek in te dienen. Stuur uw verzoek in een brief aan Belastbaarheid.nu via email aan medischadvies@belastbaarheid.nu. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U ontvangt dan een kopie van uw medisch dossier.

Belastbaarheid.nu gebruikt deze formulieren, zodat we zeker weten dat deze door het UWV goedgekeurd en actueel zijn. De formulieren worden niet naar het UWV gestuurd. Alleen u en uw leidinggevende ontvangen de formulieren. Als u onverhoopt na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet aanvragen, dan stuurt u ze in samenwerking met uw werkgever zelf naar het UWV. Het is dan van belang dat alle reintegratieinspanningen volgens de richtlijnen van het UWV zijn vastgelegd.

De werknemers van Belastbaarheid.nu doen iedere dag hun best om hun werk zo goed mogelijk te doen. Indien u niet tevreden bent over de werknemers van Belastbaarheid.nu bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Klik op de link “klachten” onderaan deze webpagina. Dan kunt u onze klachtenregeling lezen. Hierin leggen we uit hoe u een klacht kunt indienen.

Nee, dat kan de bedrijfsarts helaas niet. Als u sneller geholpen wil worden, dan kunt u het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar. Die hebben speciale adviseurs die kunnen helpen, bijvoorbeeld door te kijken in welke instellingen de wachttijden korter zijn.

U kunt daarvoor contact opnemen met uw leidinggevende, hij/zij kan u meer vertellen over de aanvraagprocedure bij uw werkgever.

Als u een preventief consult wilt aanvragen kunt u dit verzoek het beste mailen naar arbo@belastbaarheid.nu, inclusief uw adviesvraag aan de praktijkondersteuner bedrijfsarts. Dan kunnen wij ons voorbereiden op het spreekuur.

Ik wil een afspraak verzetten of annuleren

Vraag dan aan uw leidinggevende om aan Belastbaarheid.nu door te geven dat het akkoord is om de afspraak te verzetten of te annuleren. Uw leidinggevende kan dit doorgeven via een email aan arbo@belastbaarheid.nu of telefonisch via 010 3220044. Zonder toestemming van uw leidinggevende mogen wij de afspraak niet wijzigen of annuleren.

Tip: Stuur een email met uw vraag aan uw leidinggevende met arbo@belastbaarheid.nu in de cc. Dan hoeft uw leidinggevende alleen het mailtje te beantwoorden.

Kosten:
Als een spreekuur minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

Vraag dan aan uw leidinggevende om aan Belastbaarheid.nu door te geven dat het akkoord is om de afspraak te verzetten of te annuleren. Uw leidinggevende kan dit doorgeven via een email aan arbo@belastbaarheid.nu of telefonisch via 010 3220044 Zonder toestemming van uw leidinggevende mogen wij de afspraak niet wijzigen of annuleren.

Tip: Stuur een email met uw vraag aan uw leidinggevende met arbo@belastbaarheid.nu in de cc. Dan hoeft de leidinggevende alleen het mailtje te beantwoorden.

Kosten:
Als een spreekuur minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

Vraag dan aan uw leidinggevende om aan Belastbaarheid.nu door te geven dat het akkoord is om de afspraak te verzetten of te annuleren. Uw leidinggevende kan dit doorgeven via een email aan arbo@belastbaarheid.nu of telefonisch via 010 3220044 Zonder toestemming van uw leidinggevende mogen wij de afspraak niet wijzigen of annuleren.

Tip: Stuur een email met uw vraag aan uw leidinggevende met arbo@belastbaarheid.nu in de cc. Dan hoeft de leidinggevende alleen het mailtje te beantwoorden.

Kosten:
Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

Stuur een email met uw vraag naar arbo@belastbaarheid.nu. U kunt ook bellen naar 010 3220044

Kosten:
Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

Als een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd of verzet, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

Belastbaarheid.nu plant de afspraak voor een spreekuur of telefonisch spreekuur bij verzuim, preventie of arbeidsomstandigheden op verzoek van de werkgever. De leidinggevende vraagt om deskundig advies. De bedrijfsarts en de praktijkondersteuner zijn ervaren en deskundige professionals, die deze vragen kunnen beantwoorden. Daarom mag Belastbaarheid.nu pas na toestemming van de leidinggevende de afspraak wijzigen of afzeggen.

Uitzondering:
De werknemer mag een preventief spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur ook zelf aanvragen. Als de werknemer niet verzuimt en het om een zelf gemaakte afspraak gaat, dan mag de werknemer ook zonder toestemming van de leidinggevende een afspraak wijzigen of afzeggen.

Ik heb vragen over privacy en geheimhouding

Wat je als werknemer aan de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts vertelt, blijft geheim. Ook andere informatie, bijvoorbeeld een brief van uw behandelaar, blijft geheim. Medische informatie wordt nooit gedeeld met een ander. De leidinggevende heeft geen toegang tot het medische deel van uw dossier. Alleen de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner hebben toegang. U kunt dus vrijuit praten.

De bedrijfsarts en de praktijkondersteuner bedrijfsarts delen in hun advies alleen algemene informatie over uw belastbaarheid voor werk en geven advies over uw re-integratie. Bijvoorbeeld hoe u als werknemer samen met uw leidinggevende het beste de terugkeer naar werk kan vormgeven.

Wat je als werknemer aan de praktijkondersteuner of de bedrijfsarts vertelt, blijft geheim. Ook andere informatie, bijvoorbeeld een brief van uw behandelaar, blijft geheim. Medische informatie wordt nooit gedeeld meteen een ander. De leidinggevende heeft geen toegang tot het medische deel van uw dossier. Alleen de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner hebben toegang. U kunt dus vrijuit praten.

Nee, de leidinggevende heeft geen toegang tot het werknemersportaal. De leidinggevende heeft ook geen toegang tot het medisch dossier van de werknemer.

Uw leidinggevende heeft een eigen dossier in Dotweb, waarin een kopie van de uitnodigingen, spreekuuradviezen en UWV documenten staat.

In Nederland zijn tussen behandelaars afspraken over de uitwisseling van medische informatie gemaakt. Dit mag alleen met uw toestemming. Het is belangrijk dat een patiënt tegen een arts of psycholoog vrijuit kan praten. Een behandelaar mag daarom niet aan een ander vertellen wat hij van de patiënt heeft gehoord of wat hij van de patiënt weet. De behandelaar heeft de plicht om informatie geheim te houden. U kunt de behandelaar wel toestemming geven om informatie aan een andere arts te vertellen. Dat heet ook wel : machtigen. Toestemming geven via een machtiging gebeurt schriftelijk.

Soms vindt de bedrijfsarts het belangrijk om medische informatie van uw behandelaar te krijgen. De bedrijfsarts stelt dan een brief op. In die brief staan de vragen aan de behandelaar en waar de antwoorden voor gebruikt worden. De bedrijfsarts geeft zelf ook kort informatie aan de behandelaar over de duur van het verzuim en over de re-integratie. U geeft door een handtekening toestemming aan uw behandelaar(s) om de gestelde vragen te beantwoorden. Dat heet ook wel: machtigen. Pas nadat u getekend heeft, kan Belastbaarheid.nu de brief naar uw behandelaar sturen.

Belastbaarheid.nu verstuurt zelf de getekende brief aan uw behandelaar. Zo kunnen wij bewaken dat de behandelaar tijdig reageert. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Meestal duurt het daarna een aantal weken voordat Belastbaarheid.nu antwoord heeft. De behandelaar krijgt een vergoeding voor zijn reactie. Het kan helpen als u zelf aan uw behandelaar vraagt om snel te reageren. De antwoorden bewaart Belastbaarheid.nu in uw medisch dossier. De vragen die Belastbaarheid.nu stelt aan de behandelaar en de antwoorden die de behandelaar geeft, worden niet gedeeld met uw werkgever.

Vragen over het advies

Tijdens het spreekuur bespreekt de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts het advies en geeft een toelichting. Heeft u achteraf toch nog vragen? Stuur dan uw vragen per e-mail naar arbo@belastbaarheid.nu. Vermeld het telefoonnummer waar u op bereikbaar bent. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord.

De inschatting van uw medische beperkingen bij ziekte, uw mogelijkheden om nog werkzaamheden te verrichten en de opbouw van uw re-integratie is één van de weinige situaties, waarbij u niet zelf mag beslissen. U moet het advies van de deskundige opvolgen. Voor het advies is de bedrijfsarts eindverantwoordelijk. Daarbij baseert hij zich op de gegevens uit het onderzoek, past kennis uit wetenschap en professionele richtlijnen toe en hanteert regels uit de wetgeving.
De praktijkondersteuner bedrijfsarts en de bedrijfsarts komen in het algemeen gezamenlijk met de werknemer tot een advies. Soms lukt dat niet.

Wat zijn dan de mogelijkheden?

Een deskundigenoordeel:
Dit is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd bij het UWV.
Het deskundigenoordeel kan door zowel de werkgever of door de werknemer worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan.
Kijk voor meer informatie op de website van het UWV (www.uwv.nl).

Een second opinion:
Dit is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan door u worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.
De second opinion kan alleen door de werknemer worden aangevraagd, niet door de werkgever. De werkgever draagt de kosten.

De bedrijfsarts mag een verzoek om een second opinion in de volgende situaties afwijzen.

 • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion, bijvoorbeeld als er meerdere keren een second opinion wordt aangevraagd over hetzelfde onderwerp of als de second opinion wordt ingezet om de verzuimbegeleiding te frustreren of belemmeren.
 • Er is een deskundigenoordeel bij UWV noodzakelijk in plaats van een second opinion. Zie hierboven. Het deskundigenoordeel heeft in dat geval een duidelijke juridische status en is soms een verplicht voorportaal voor juridische procedures.

Opmerking:
van het aanvragen van een deskundigen oordeel of een second opinion gaat geen opschortende werking uit. Dat betekent dat werkgever en werknemer het advies van de bedrijfsarts moeten opvolgen. Nadat de uitslag van het deskundigenoordeel of de second opinion bekend is, kan het advies gewijzigd worden door de bedrijfsarts, maar dat is geen verplichting.

Is niet de inhoud van een advies het probleem, maar de manier waarop de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts met u is omgegaan?
Dan is het indienen van een klacht de juiste stap. Klik op de link: “klachten” onderaan de webpagina. Op die manier kunt u onze klachtenprocedure lezen.

De bedrijfsarts heeft als wettelijke taak om te adviseren over uw mogelijkheden om te werken bij ziekte. Hij is medisch specialist op dit gebied, kent de regels en richtlijnen en is het best op de hoogte van het werk en de mogelijkheden om het werk aan te passen. De bedrijfsarts is dé onafhankelijke adviseur van werkgever en werknemer. Bedrijfsartsen en behandelaars, zoals bijvoorbeeld huisartsen, specialisten, psychologen en fysiotherapeuten, hebben daarom onderling duidelijke afspraken gemaakt dat behandelaars geen uitspraken doen over de mogelijkheid om te werken. Zo voorkomen behandelaars dat er voor de werknemer een onduidelijkheid ontstaat. Natuurlijk kan de behandelaar met uw toestemming altijd contact opnemen met de bedrijfsarts voor overleg.

Neem contact op

We horen graag van je: