• Algemene vragen

  • Ik kan niet inloggen in het werknemersportaal (Dotweb Cloud)

   Klik op het knopje ‘Wachtwoord vergeten?’ als u niet kunt inloggen in uw werknemersportaal van Dotweb Cloud. U ziet dan de vraag naar uw gebruikersnaam. Dit is meestal een combinatie van uw voorletter en uw achternaam. Vul uw gebruikersnaam in. Maak dan een nieuw wachtwoord aan.

   Daarna kunt u inloggen. Hierna kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken en vervolgens kunt u alsnog inloggen.

   Als u er alsnog niet uitkomt, kunt u contact opnemen met Dotweb Cloud via telefoonnummer 0548 727030.

   Tip: Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek op. Toch uw gebruikersnaam vergeten? Uw gebruikersnaam stond in de e-mail, die u heeft gekregen toen uw account is aangemaakt.

  • Hoe kan ik mij voorbereiden op het spreekuur?

   Onderzoek
   De (praktijkondersteuner) bedrijfsarts stelt u gerichte vragen over uw gezondheid en uw werksituatie. Als de situatie daarom vraagt, kan de bedrijfsarts ook een lichamelijk onderzoek doen. Heeft u zelf vragen voor de bedrijfsarts? Bereidt die dan voor. Zet ze vooraf op papier. Zo voorkomt u dat u ze vergeet te stellen.

   Wat moet u meenemen?

   • Uw identiteitsbewijs: de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts kan hierom vragen, om zeker te stellen dat hij de juiste persoon voor zich heeft.
   • Medicijnen die u gebruikt: het kan voor de bedrijfsarts van belang zijn om te weten of u medicatie gebruikt en zo ja, welke. Maak een lijstje of neem verpakkingen mee.
   • Gegevens behandelend arts(en): staat u onder behandeling, dan is dat voor de bedrijfsarts uiteraard ook belangrijke informatie. Neem namen en adressen mee van uw behandelaars; er kan naar gevraagd worden.
   • Houd er rekening mee dat u mogelijk veel informatie te horen krijgt tijdens het gesprek. Neem pen en papier mee, dan kunt u belangrijke afspraken en gegevens noteren.
  • Wat doet een bedrijfsarts?

   Een bedrijfsarts is uw deskundig aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Bijvoorbeeld als u bang bent dat uw werk gezondheidsklachten kan veroorzaken. Of als u door ziekte niet kunt werken. In de wet is geregeld dat de werkgever de kosten draagt voor medische deskundigheid bij vragen over arbeid, verzuim en gezondheid. Dat kunnen vragen zijn van zowel de werknemer als vragen van de werkgever. De bedrijfsarts is een strikt neutrale en onafhankelijke professional.

  • Kan de bedrijfsarts medicijnen voorschrijven?

   De bedrijfsarts is specialist in het beantwoorden van vragen op het gebied van arbeid en gezondheid en behandelt niet. De bedrijfsarts kan wel naar behandelingen verwijzen gericht op re-integratie en/of duurzame inzetbaarheid.

  • Wat is een praktijkondersteuner bedrijfsarts?
  • Wat zijn de plichten van de werknemer bij verzuim?

   Vanaf het moment van ziekmelding heeft de werknemer een aantal plichten. De werknemer is verplicht om naar het spreekuur van de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts te komen. De werknemer moet meewerken aan een onderzoek om zijn belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden in werk vast te stellen. Bij ziekte bent u verplicht de bedrijfsarts volledig en naar waarheid te informeren. Om u en uw werkgever goed te kunnen adviseren, moet de bedrijfsarts precies weten wat er speelt. De werknemer moet adviezen van de bedrijfsarts opvolgen en alles doen om zijn eigen herstel te bevorderen. Als de werkgever passend werk (dat is werk dat past bij de beperkingen) heeft, dan moet de werknemer dat werk aanvaarden. Dat kan dus ook werk zijn dat anders is dan het eigen werk. De werknemer moet zich actief opstellen bij zijn re-integratie. Vaak heeft de werkgever een verzuimreglement waarin e.e.a. verder staat uitgewerkt.

  • Wat zijn de plichten van de werkgever?

   Vanaf het moment van ziekmelding heeft de werkgever een aantal plichten. De werkgever moet zorgen voor deskundig advies bij ziekteverzuim en daar de kosten voor dragen. De werkgever moet het loon doorbetalen als vastgesteld is dat de werknemer door ziekte zijn eigen werk deels of geheel niet kan doen. De werkgever moet voor passend werk zorgen. Dat kan dus ook werk zijn dat anders is dan het eigen werk. De werkgever moet zich actief opstellen bij de re-integratie. Vaak heeft de werkgever een verzuimreglement waarin e.e.a. verder staat uitgewerkt.

  • Wat koppelt Belastbaarheid.nu terug aan de leidinggevende?

   Bij verzuim moet de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts het advies aan de werkgever terugkoppelen. In de terugkoppeling staat het advies van de bedrijfsarts over uw arbeidsmogelijkheden en het advies hoe u het beste de terugkeer naar werk kunt opbouwen. Als de bedrijfsarts bijzondere acties of maatregelen adviseert, staan die ook in de terugkoppeling. Het advies is altijd door de bedrijfsarts gecontroleerd. Ook staat er in wanneer de volgende afspraak is. De datum en het tijdstip krijgt u via een aparte brief te horen. Medische informatie staat niet in de terugkoppeling. Het is dus geen verslag van het gesprek!

   Uitzondering: Na een preventief spreekuur of een arbeidsomstandigheden spreekuur dat u zelf heeft aangevraagd, vraagt de praktijkondersteuner bedrijfsarts of de bedrijfsarts u altijd om toestemming om het advies terug te koppelen. Zonder uw toestemming mag Belastbaarheid.nu het advies niet aan de werkgever bekend maken.

  • Hoe koppelt Belastbaarheid.nu het advies terug?

   Na het spreekuur stelt de praktijkondersteuner bedrijfsarts of de bedrijfsarts een schriftelijke terugkoppeling op. In de terugkoppeling staat het advies. Als de terugkoppeling opgeslagen is in het verzuimsysteem (Dotweb Cloud), krijgen werknemer en leidinggevende tegelijkertijd een melding via email. Het is vervolgens de bedoeling dat de leidinggevende en de werknemer samen afspraken maken over hoe en wanneer de werknemer weer gaat werken.

  • Ik wil inzage in mijn dossier

   Als werknemer kunt u te allen tijde met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in uw werknemersportaal Dotweb Cloud via deze link: https://login.dotweb.cloud/

   In het werknemersportaal staan:

   1. Alle terugkoppelingen van de adviezen van de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner bedrijfsarts.
   2. Uw uitnodigingen voor uw afspraken en spreekuren.
   3. Documenten voor Poortwachter/UWV: probleemanalyse, eventuele bijstellingen van de probleemanalyse, actueel oordeel, medisch deel van de WIA-aanvraag.

   Wilt u inzage in uw medisch dossier? Dat kan natuurlijk ook. Wij vragen u dan om een schriftelijk verzoek in te dienen. Stuur uw verzoek in een brief aan Belastbaarheid.nu, p/a Buizenwerf 93, 3063 AB, Rotterdam of email aan arbo@belastbaarheid.nu. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U ontvangt dan een kopie van uw medisch dossier.

  • Waarom gebruikt Belastbaarheid.nu formulieren / formats van het UWV en worden deze ook naar het UWV gezonden?

   Belastbaarheid.nu gebruikt deze formulieren/formats, zodat we zeker weten dat deze door het UWV goedgekeurd zijn. De formulieren worden niet naar het UWV gestuurd. Alleen u en uw leidinggevende ontvangen de formulieren. Als u onverhoopt na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet aanvragen, dan stuurt u ze in samenwerking met uw werkgever zelf naar het UWV. Het is dan van belang dat alle reintegratieinspanningen volgens de richtlijnen van het UWV zijn vastgelegd.

  • Hoe kan ik een klacht indienen?

   De werknemers van Belastbaarheid.nu doen iedere dag hun best hun werk voor u zo goed mogelijk te doen. Indien u niet tevreden bent over de werknemers van Belastbaarheid.nu bestaat er een klachtenprocedure. Klik op de volgende link: https://www.belastbaarheid.nu/klachten; hier leggen we uit hoe u een klacht kunt indienen.

  • Ik moet te lang wachten voordat ik behandeld word. Kan de bedrijfsarts zorgen dat ik eerder aan de beurt kom?

   Nee, dat kan de bedrijfsarts niet. Als u sneller geholpen wil worden, dan kunt u het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar. Die hebben speciale adviseurs die kunnen helpen, bijvoorbeeld door te kijken in welke instellingen de wachttijden korter zijn.

  Ik wil een afspraak verzetten of annuleren

  • Ik ben werknemer en wil mijn afspraak met de praktijkondersteuner van de bedrijfsarts of bedrijfsarts verzetten / annuleren
   • Is het een (telefonisch) verzuimspreekuur?

    Vraag dan aan uw leidinggevende om aan Belastbaarheid.nu door te geven of het akkoord is om de afspraak te verzetten of te annuleren. Uw leidinggevende kan dit doorgeven via een email aan arbo@belastbaarheid.nu of telefonisch via 010 760 20 40. Zonder toestemming van uw leidinggevende mogen wij de afspraak niet wijzigen of annuleren.

    Tip: Stuur een email met uw vraag aan uw leidinggevende met arbo@belastbaarheid.nu in de cc. Dan hoeft de leidinggevende alleen het mailtje te beantwoorden.

    Kosten: Als een spreekuur minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

   • Is het een (telefonisch) arbeidsomstandigheden spreekuur op verzoek van uw leidinggevende?

    Vraag dan aan uw leidinggevende om aan Belastbaarheid.nu door te geven of het akkoord is om de afspraak te verzetten of te annuleren. Uw leidinggevende kan dit doorgeven via een email aan arbo@belastbaarheid.nu of telefonisch via 010 760 20 40. Zonder toestemming van uw leidinggevende mogen wij de afspraak niet wijzigen of annuleren.

    Tip: Stuur een email met uw vraag aan uw leidinggevende met arbo@belastbaarheid.nu in de cc. Dan hoeft de leidinggevende alleen het mailtje te beantwoorden.

    Kosten: Als een spreekuur minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

   • Is het een (telefonisch) preventief spreekuur op verzoek van uw leidinggevende?

    Vraag dan aan uw leidinggevende om aan Belastbaarheid.nu door te geven of het akkoord is om de afspraak te verzetten of te annuleren. Uw leidinggevende kan dit doorgeven via een email aan arbo@belastbaarheid.nu of telefonisch via 010 760 20 40. Zonder toestemming van uw leidinggevende mogen wij de afspraak niet wijzigen of annuleren.

    Tip: Stuur een email met uw vraag aan uw leidinggevende met arbo@belastbaarheid.nu in de cc. Dan hoeft de leidinggevende alleen het mailtje te beantwoorden.

    Kosten: Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

   • Is het een (telefonisch) preventief spreekuur op uw eigen verzoek?

    Stuur een email met uw vraag naar arbo@belastbaarheid.nu. U kunt ook bellen naar 010 760 20 40.

    Kosten: Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

  • Zijn er kosten verbonden aan het wijzigen of afzeggen van een afspraak?

   Als een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd of verzet, worden de kosten volledig in rekening bij uw werkgever gebracht.

  • Waarom moet een leidinggevende toestemming geven voor het wijzigen of afzeggen van een afspraak met Belastbaarheid.nu ?

   Belastbaarheid.nu plant de afspraak voor een spreekuur of telefonisch spreekuur bij verzuim, preventie of arbeidsomstandigheden op verzoek van de werkgever. De leidinggevende vraagt om deskundig advies. De bedrijfsarts samen met de praktijkondersteuners zijn ervaren en deskundige professionals, die deze vragen kunnen beantwoorden. Daarom mag Belastbaarheid.nu pas na toestemming van de leidinggevende de afspraak wijzigen of afzeggen.

   Uitzondering: De werknemer mag een preventief spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur ook zelf aanvragen. Als de werknemer niet verzuimt en het om een zelf gemaakte afspraak gaat, dan mag de werknemer ook zonder toestemming van de leidinggevende wijzigen of afzeggen.

  Ik wil een afspraak plannen

  • Ik verzuim niet maar wil wel een spreekuur met de bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts

   Als u een preventief consult wilt aanvragen kunt u dit verzoek het beste mailen naar arbo@belastbaarheid.nu, inclusief uw adviesvraag aan de bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts. Dan kunnen wij ons voorbereiden op het spreekuur.

  • Ik wil een aangepaste (auto)stoel / bureau / beeldschermbril / muis. Hoe pak ik dat aan?

   U kunt daarvoor contact opnemen met uw HR-afdeling of uw leidinggevende, zij kunnen u meer vertellen over de aanvraagprocedure.

  Ik heb vragen over privacy en geheimhouding

  • Wat bespreekt de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts met de leidinggevende?

   Wat je als werknemer aan de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner of de bedrijfsarts vertelt, blijft geheim. Ook andere informatie, bijvoorbeeld een brief van uw behandelaar, blijft geheim. Medische informatie wordt nooit gedeeld meteen moet los met een ander. De leidinggevende heeft geen toegang tot het medische deel van het dossier. Alleen de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner hebben toegang. U kunt dus vrijuit praten.

   De bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts delen alleen algemene informatie over de voortgang van de re-integratie en hoe de werknemer het beste de terugkeer naar werk kan opbouwen. 

  • Hoe gaat Belastbaarheid.nu om met vertrouwelijk informatie en kan ik alles zeggen?

   Wat je als werknemer aan de praktijkondersteuner of de bedrijfsarts vertelt, blijft geheim. Ook andere informatie, bijvoorbeeld een brief van uw behandelaar, blijft geheim. Medische informatie wordt nooit gedeeld meteen ander. De leidinggevende heeft geen toegang tot het medische deel van het dossier. Alleen de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner hebben toegang. U kunt dus vrijuit praten.

  • Heeft de leidinggevende inzage in het dossier van de werknemer?

   Nee, de leidinggevende heeft geen toegang tot het werknemersportaal. De leidinggevende heeft ook geen toegang tot het medisch dossier van de werknemer.

   Uw leidinggevende heeft een eigen dossier waarin een kopie van de uitnodigingen, spreekuuradviezen en UWV documenten staat.

  Informatie en inlichtingen van mijn behandelaar

  • Kan de bedrijfsarts informatie opvragen bij mijn behandelaar / mijn huisarts / specialist?

   In Nederland zijn tussen behandelaars afspraken over de uitwisseling van informatie gemaakt. Het kan alleen met uw toestemming. Het is belangrijk dat een patiënt tegen een arts of psycholoog vrijuit kan praten. Een behandelaar mag daarom niet aan een ander vertellen wat hij van de patiënt heeft gehoord of wat hij van de patiënt weet. De behandelaar heeft de plicht om informatie geheim te houden. U kunt de behandelaar wel toestemming geven om informatie aan een ander te vertellen. Dat heet ook wel : machtigen. Toestemming geven gebeurt schriftelijk.

  • Hoe vraagt Belastbaarheid.nu informatie op bij uw behandelaar(s) / Huisarts / Specialist?

   Soms vindt de bedrijfsarts het belangrijk om informatie van uw behandelaar te krijgen. De bedrijfsarts stelt dan een brief op. In die brief staan de vragen aan de behandelaar en waar de antwoorden voor gebruikt worden. De bedrijfsarts geeft zelf ook kort informatie aan de behandelaar over de duur van het verzuim en over de re-integratie. U geeft door een handtekening toestemming aan uw behandelaar(s) om de gestelde vragen te beantwoorden. Dat heet ook wel: machtigen. Pas nadat u getekend heeft, kan Belastbaarheid.nu de brief naar uw behandelaar sturen.
   Belastbaarheid.nu verstuurt zelf de getekende brief aan uw behandelaar. Zo kunnen wij bewaken dat de behandelaar tijdig reageert. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Meestal duurt het daarna 4 weken voordat Belastbaarheid.nu antwoord heeft, maar soms duurt het langer. De behandelaar krijgt een vergoeding voor zijn reactie. Het kan helpen als u zelf aan uw behandelaar vraagt om snel te reageren. De antwoorden bewaart Belastbaarheid.nu in uw medisch dossier. De vragen die Belastbaarheid.nu stelt aan de behandelaar en de antwoorden die de behandelaar geeft, worden niet gedeeld met uw werkgever.

  • Mijn behandelaar / mijn huisarts / mijn specialist zegt dat ik niet hoef te werken

   De bedrijfsarts heeft als wettelijke taak om te adviseren over uw mogelijkheden om te werken bij ziekte. Hij heeft er verstand van, kent de regels en richtlijnen het beste, en is het best op de hoogte van het werk en de mogelijkheden om het aan te passen. De bedrijfsarts is dé adviseur van werkgever en werknemer. Bedrijfsartsen en behandelaars, zoals bijvoorbeeld huisartsen, specialisten, psychologen en fysiotherapeuten, hebben daarom onderling duidelijke afspraken gemaakt dat behandelaars geen uitspraken doen over de mogelijkheid om te werken. Zo voorkomen behandelaars dat er voor de werknemer een misverstand ontstaat. Natuurlijk kan de behandelaar met uw toestemming altijd contact opnemen met de bedrijfsarts voor overleg.

  Vragen over het advies

  • Ik ben werknemer en begrijp het advies van de praktijkondersteuner of bedrijfsarts niet

   Tijdens het spreekuur bespreekt de (praktijkondersteuner van de) bedrijfsarts het advies en geeft een toelichting. Heeft u achteraf toch vragen? Stuur dan uw vragen per e-mail naar arbo@belastbaarheid.nu. Vermeld uw telefoonnummer waar u op bereikbaar bent. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord.

  • Ik ben het niet eens met het advies

   De inschatting van uw medische beperkingen bij ziekte, uw mogelijkheden om nog werkzaamheden te verrichten en de opbouw van uw re-integratie is één van de weinige situaties, waarbij u niet zelf mag beslissen. U moet het advies van de deskundige opvolgen. Voor het advies is de bedrijfsarts eindverantwoordelijk. Daarbij baseert hij zich op de gegevens uit het onderzoek, past kennis uit wetenschap en professionele richtlijnen toe en hanteert regels uit de wetgeving. De praktijkondersteuner bedrijfsarts en de bedrijfsarts komen in het algemeen gezamenlijk met de werknemer tot een advies. Soms lukt dat niet. Wat zijn dan de mogelijkheden?

   A.    Een deskundigenoordeel:
   Dit is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd bij het UWV over één van de volgende vragen

   1. Kunt u volledig uw eigen werk doen?
   2. Heeft u genoeg gedaan aan uw re-integratie?
   3. Is uw aangepaste eigen werk, of ander werk dat u wilt of moet doen, passend voor u?
   4. Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?

   Het deskundigenoordeel kan door de werkgever of door de werknemer worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV (www.uwv.nl).

   B.    Een second opinion: 
   Dit is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan door u worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.
   De second opinion kan alleen door de werknemer worden aangevraagd, niet door de werkgever. De werkgever draagt de kosten. De bedrijfsarts mag een verzoek om een second opinion in de volgende situaties afwijzen.

   1. Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion, bijvoorbeeld als er meerdere keren een second opinion wordt aangevraagd over hetzelfde onderwerp of als de second opinion wordt ingezet om de verzuimbegeleiding te frustreren of belemmeren.
   2. Er is een deskundigenoordeel bij UWV noodzakelijk in plaats van een second opinion. Zie hierboven onder A. Het deskundigenoordeel heeft in dat geval een duidelijke juridische status en is soms een verplicht voorportaal voor juridische procedures.

   Opmerking: van het aanvragen van een deskundigen oordeel of een second opinion gaat geen opschortende werking uit. Dat betekent dat werkgever en werknemer het advies van de bedrijfsarts moeten opvolgen. Nadat de uitslag van het deskundigenoordeel of de second opinion bekend is, kan het advies gewijzigd worden door de bedrijfsarts, maar dat is geen verplichting.

   Is niet de inhoud van een advies het probleem, maar de manier waarop de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts met u is omgegaan? Dan is het indienen van een klacht de juiste stap. Klik op de volgende link: https://belastbaarheid.nu/klachten ;hier leggen we uit hoe u een klacht kunt indienen. 

   

Logo

Belastbaarheid.nu wil z’n website blijven verbeteren en daarom meten we welke pagina’s worden bezocht.

Klik hier voor meer informatie.

Instellingen Akkoord
Logo